קורס אונליין
Inventor Nastran

הירשמו עכשיו

קורס למתכננים מכניים ואנליסטים הרוצים ללמוד על תוסף NASTRAN

משתמשי Inventor, מתכננים מכאניים ואנליסטים ילמדו כיצד לעשות שימוש יעיל בתוסף NASTRAN המאפשר חישובי חוזק, חישובי אנליזות לאלמנטיים סופיים, FEA. בואו להכיר מספר רב ביותר של אופציות וגישות שונות לפתרון של בעיות הנדסיות בשיטת האלמנטים הסופיים.

6 שעות
6 שעות
פעם בשבוע
פעם בשבוע
לימודי צהריים
לימודי צהריים
הסמכת AUTODESK העולמית
הסמכת AUTODESK העולמית
קורס למתקדמים
קורס למתקדמים
2 מפגשים
2 מפגשים

קורס אונליין
Inventor Nastran

הירשמו עכשיו

קורס למתכננים מכניים ואנליסטים הרוצים ללמוד על תוסף NASTRAN

משתמשי Inventor, מתכננים מכאניים ואנליסטים ילמדו כיצד לעשות שימוש יעיל בתוסף NASTRAN המאפשר חישובי חוזק, חישובי אנליזות לאלמנטיים סופיים, FEA. בואו להכיר מספר רב ביותר של אופציות וגישות שונות לפתרון של בעיות הנדסיות בשיטת האלמנטים הסופיים.

6 שעות
6 שעות
פעם בשבוע
פעם בשבוע
לימודי צהריים
לימודי צהריים
הסמכת AUTODESK העולמית
הסמכת AUTODESK העולמית
קורס למתקדמים
קורס למתקדמים
2 מפגשים
2 מפגשים

תוכנת Nastran היא תוסף למגוון חישובי חוזק עבור תוכנת Inventor התוכנה מכילה מספר רב של אופציות וגישות שונות לפתרון בעיות הנדסיות בשיטת האלמנטים הסופיים, דבר המאפשר למתכנן לבחור בדרך הנוחה והיעילה ביותר לפתרון בעייתו.

תועלת למשתמשים:

 • וידוא להנחות יסוד שעמדו בבסיס התכן המכאני.
 • הכרת תכונות בסיסיות בנושא אנאליזות וממשק משתמש.
 • ביצוע אופטמיזציה לתכנון וסימולציות
 • הגדלת פרודוקטיביות
 • חסכון הזמן ועלויות רבות

דרישות קדם:

 • ידע בתוכנת Autodesk Inventor Professional 
 • ניסיון בתכנון מכני

נושאים מרכזיים בקורס:

 • הכרת התוכנה, הגדרות ומהלך העבודה בתוכנה
 • סוגי Idealization - יצירת Solid elements
 • אנליזת חוזק עבור חלק, הגדרת חומר גלם, כוחות ואילוצים
 • אנליזת חוזק להרכבות , הגדרת Contacts
 • יצירת Contacts - מסוג בורג
 • הכרת תוצאות
 • אנליזה לא לינארית – Non Linear Analysis, הגדרת חומר גלם לא לינארי
 • אנליזת תדרים עצמאיים – Modal Analysis

הקורס מתקיים אונליין!

הקורס מתקיים בין השעות 14:00-17:00

תדירות הקורס: פעם בשבוע (יום ג'), 2 מפגשים

מחיר הקורס: 650 ₪ (לפני מע"מ)

1. למשתתפים בשיעור מקוון יש להצטייד במיקרופון ומצלמה פעילים.

2. הקורס אינו מכיל ספרות מקצועית.

3. לסטודנטים המשתתפים בקורס, ההקלטות תהיינה זמינות לצפייה חוזרת למשך עד 6 חודשים מתום הקורס, ללא עלות.

4. חטיבת תיםקאד מחברת מלם-תים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש חוזר ו/או אחר ו/או נוסף בהקלטות הקורס, בכל מדיה ואופן שתמצא לנכון.

5. מדיניות ביטולים:

השתתפות בקורס ניתן לבטל, ביוזמת המשתתף, ללא דמי ביטול עד ל-7 ימים (כולל) לפני מועד פתיחת הקורס.
ביטול השתתפות בקורס עד 3 ימים (כולל) לפני פתיחת הקורס – כפוף לדמי ביטול בשיעור דמי הרישום ששולמו על ידי המשתתף בעת הרשמתו לקורס.
ביטול השתתפות בקורס במהלך 48 שעות לפני פתיחת הקורס – יחייב את המשתתף בתשלום מחיר הקורס במלואו. המשתתף יהא רשאי להשתתף בקורס אחר שייפתח בחברה במהלך 12 חודשים ממועד הביטול.
לאחר מועד פתיחת הקורס, לא ניתן יהיה להעביר את זכות ההשתתפות בקורס למועד עתידי, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור החברה מראש ובכתב.
מדיניות הביטול המפורטת לעיל הינה בהתייחס לביטול ביוזמת המשתתף בלבד. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הנהלת מרכז ההדרכה של החברה, לבצע שינויים במועדי הקורס ו/או במיקומו, בהודעה לכל המשתתפים שנרשמו לקורס.

במקרה של ביטול השתתפות בקורס עקב שינוי מהותי שבוצע על ידי הנהלת מרכז ההדרכה במועד הקורס ו/או במיקומו, לא יחויב המשתתף בדמי ביטול כמפורט לעיל, ובלבד שהודיע לחברה בתוך 24 שעות ממועד הודעתה על השינוי כאמור. *שינוי מהותי לעניין סעיף זה, ייחשב שינוי היום בו מתקיים הקורס ו/או שינוי שעת הקורס לשעה מוקדמת או מאוחרת יותר בהפרש העולה על שעה אחת ו/או שינוי במיקום הקורס למיקום המרוחק למעלה מ-25 ק"מ מהמיקום המקורי בו אמור היה להתקיים הקורס.

ביטול הזמנה בכרטיס אשראי- בכל מקרה בו התשלום עבור ההזמנה בוצע בכרטיס אשראי, בעת ביטול עסקה, יחויב הלקוח ב - 3% עמלה בגין ביטול העסקה.

הנהלת מרכז ההדרכה רשאית להודיע במידת הצורך על שינוי בתאריכים/ מדריך ובשעות הקורס ו/או מיקום.

על הקורס

תוכנת Nastran היא תוסף למגוון חישובי חוזק עבור תוכנת Inventor התוכנה מכילה מספר רב של אופציות וגישות שונות לפתרון בעיות הנדסיות בשיטת האלמנטים הסופיים, דבר המאפשר למתכנן לבחור בדרך הנוחה והיעילה ביותר לפתרון בעייתו.

תועלת למשתמשים:

 • וידוא להנחות יסוד שעמדו בבסיס התכן המכאני.
 • הכרת תכונות בסיסיות בנושא אנאליזות וממשק משתמש.
 • ביצוע אופטמיזציה לתכנון וסימולציות
 • הגדלת פרודוקטיביות
 • חסכון הזמן ועלויות רבות

דרישות קדם:

 • ידע בתוכנת Autodesk Inventor Professional 
 • ניסיון בתכנון מכני

נושאים מרכזיים בקורס:

 • הכרת התוכנה, הגדרות ומהלך העבודה בתוכנה
 • סוגי Idealization - יצירת Solid elements
 • אנליזת חוזק עבור חלק, הגדרת חומר גלם, כוחות ואילוצים
 • אנליזת חוזק להרכבות , הגדרת Contacts
 • יצירת Contacts - מסוג בורג
 • הכרת תוצאות
 • אנליזה לא לינארית – Non Linear Analysis, הגדרת חומר גלם לא לינארי
 • אנליזת תדרים עצמאיים – Modal Analysis
ימי הקורס ושעות

הקורס מתקיים אונליין!

הקורס מתקיים בין השעות 14:00-17:00

תדירות הקורס: פעם בשבוע (יום ג'), 2 מפגשים

מחיר הקורס: 650 ₪ (לפני מע"מ)

מידע כללי על הקורס

1. למשתתפים בשיעור מקוון יש להצטייד במיקרופון ומצלמה פעילים.

2. הקורס אינו מכיל ספרות מקצועית.

3. לסטודנטים המשתתפים בקורס, ההקלטות תהיינה זמינות לצפייה חוזרת למשך עד 6 חודשים מתום הקורס, ללא עלות.

4. חטיבת תיםקאד מחברת מלם-תים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש חוזר ו/או אחר ו/או נוסף בהקלטות הקורס, בכל מדיה ואופן שתמצא לנכון.

5. מדיניות ביטולים:

השתתפות בקורס ניתן לבטל, ביוזמת המשתתף, ללא דמי ביטול עד ל-7 ימים (כולל) לפני מועד פתיחת הקורס.
ביטול השתתפות בקורס עד 3 ימים (כולל) לפני פתיחת הקורס – כפוף לדמי ביטול בשיעור דמי הרישום ששולמו על ידי המשתתף בעת הרשמתו לקורס.
ביטול השתתפות בקורס במהלך 48 שעות לפני פתיחת הקורס – יחייב את המשתתף בתשלום מחיר הקורס במלואו. המשתתף יהא רשאי להשתתף בקורס אחר שייפתח בחברה במהלך 12 חודשים ממועד הביטול.
לאחר מועד פתיחת הקורס, לא ניתן יהיה להעביר את זכות ההשתתפות בקורס למועד עתידי, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור החברה מראש ובכתב.
מדיניות הביטול המפורטת לעיל הינה בהתייחס לביטול ביוזמת המשתתף בלבד. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הנהלת מרכז ההדרכה של החברה, לבצע שינויים במועדי הקורס ו/או במיקומו, בהודעה לכל המשתתפים שנרשמו לקורס.

במקרה של ביטול השתתפות בקורס עקב שינוי מהותי שבוצע על ידי הנהלת מרכז ההדרכה במועד הקורס ו/או במיקומו, לא יחויב המשתתף בדמי ביטול כמפורט לעיל, ובלבד שהודיע לחברה בתוך 24 שעות ממועד הודעתה על השינוי כאמור. *שינוי מהותי לעניין סעיף זה, ייחשב שינוי היום בו מתקיים הקורס ו/או שינוי שעת הקורס לשעה מוקדמת או מאוחרת יותר בהפרש העולה על שעה אחת ו/או שינוי במיקום הקורס למיקום המרוחק למעלה מ-25 ק"מ מהמיקום המקורי בו אמור היה להתקיים הקורס.

ביטול הזמנה בכרטיס אשראי- בכל מקרה בו התשלום עבור ההזמנה בוצע בכרטיס אשראי, בעת ביטול עסקה, יחויב הלקוח ב - 3% עמלה בגין ביטול העסקה.

הנהלת מרכז ההדרכה רשאית להודיע במידת הצורך על שינוי בתאריכים/ מדריך ובשעות הקורס ו/או מיקום.

להורדת הסילבוס