קורס ניהול מודל Revit
בסביבה שיתופית

הירשמו עכשיו

בקורס זה נלמד על השיטות השונות לעבודה משותפת ב- Revit

גלה כיצד להשתמש ביכולות השיתוף ב- Revit, בעבודה בענן ועבודה בקבצים סנטרליים

12 שעות
12 שעות
פעם בשבוע
פעם בשבוע
לימודי צהריים
לימודי צהריים
הסמכת AUTODESK העולמית
הסמכת AUTODESK העולמית
קורס למתקדמים
קורס למתקדמים
3 מפגשים
3 מפגשים

קורס ניהול מודל Revit
בסביבה שיתופית

הירשמו עכשיו

בקורס זה נלמד על השיטות השונות לעבודה משותפת ב- Revit

גלה כיצד להשתמש ביכולות השיתוף ב- Revit, בעבודה בענן ועבודה בקבצים סנטרליים

12 שעות
12 שעות
פעם בשבוע
פעם בשבוע
לימודי צהריים
לימודי צהריים
הסמכת AUTODESK העולמית
הסמכת AUTODESK העולמית
קורס למתקדמים
קורס למתקדמים
3 מפגשים
3 מפגשים

באמצעות הכלים הנלמדים בקורס יוכלו בוגרי הקורס לעבוד בשיתוף בתכנת ה- Revit - נושא מורכב ויבוא לידי ביטוי בעבודה בענן ועבודה בקבצים סנטרליים

בקורס נלמד על השיטות השונות לעבודה משותפת: כיצד לנהל לינקים במודל, הקמת מודלים והרשאות בקבצים סנטרליים ועבודה בסביבת הענן של אוטודסק BIM360 DESIGN

למי מיועד הקורס?

יועצים, אדריכלים, מתכננים, יזמים, קבלנים ומנהלי פרויקטים

דרישות קדם:

ידע בסיסי בתוכנת ה -REVIT

נושאים מרכזיים בקורס:

1. עבודה עם לינקים Revit Links

 • הכנסת קבצי לינק לרויט
 • הכנסת/ ייבוא קבצי קאד
 • ניהול לינקים

2. עבודה בשיתוף בשרת Work Sharing

 • חלוקת עבודה
 • עבודה עם פקודות
 • הכנת המודל המרכזי
 • יצירת קובץ מקומי

3. עבודה עם פלטפורמת BIM360 DESGIN

 • פתיחת חשבון בענן
 • הזמנת משתתפים לפרויקט בענן
 • ניהול הרשאות
 • עבודה בצוותים

 הקורס מועבר באופן פרונטאלי

כתובת: מרטין גהל 7, פתח תקוה

תדירות הקורס: 3 מפגשים, ימי ב' בין השעות 14:00-18:00

מחיר הקורס: 1,200 ₪ (לפני מע"מ)

1. למסיימי הקורס תינתן תעודת סיום בינלאומית Autodesk Certificate of Completion - מותנה במילוי משו"ב ונוכחות של 80% בקורס.

2. לסטודנטים המשתתפים בקורס, ההקלטות תהיינה זמינות לצפייה חוזרת למשך עד 6 חודשים מתום הקורס, ללא עלות.

3. חטיבת תים קאד מחברת מלם-תים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש חוזר ו/או אחר ו/או נוסף בהקלטות הקורס, בכל מדיה ואופן שתמצא לנכון.

4. מדיניות ביטולים:

השתתפות בקורס ניתן לבטל, ביוזמת המשתתף, ללא דמי ביטול עד ל-7 ימים (כולל) לפני מועד פתיחת הקורס.
ביטול השתתפות בקורס עד 3 ימים (כולל) לפני פתיחת הקורס – כפוף לדמי ביטול בשיעור דמי הרישום ששולמו על ידי המשתתף בעת הרשמתו לקורס.
ביטול השתתפות בקורס במהלך 48 שעות לפני פתיחת הקורס – יחייב את המשתתף בתשלום מחיר הקורס במלואו. המשתתף יהא רשאי להשתתף בקורס אחר שייפתח בחברה במהלך 12 חודשים ממועד הביטול.
לאחר מועד פתיחת הקורס, לא ניתן יהיה להעביר את זכות ההשתתפות בקורס למועד עתידי, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור החברה מראש ובכתב.
מדיניות הביטול המפורטת לעיל הינה בהתייחס לביטול ביוזמת המשתתף בלבד. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הנהלת מרכז ההדרכה של החברה, לבצע שינויים במועדי הקורס ו/או במיקומו, בהודעה לכל המשתתפים שנרשמו לקורס.

במקרה של ביטול השתתפות בקורס עקב שינוי מהותי שבוצע על ידי הנהלת מרכז ההדרכה במועד הקורס ו/או במיקומו, לא יחויב המשתתף בדמי ביטול כמפורט לעיל, ובלבד שהודיע לחברה בתוך 24 שעות ממועד הודעתה על השינוי כאמור. *שינוי מהותי לעניין סעיף זה, ייחשב שינוי היום בו מתקיים הקורס ו/או שינוי שעת הקורס לשעה מוקדמת או מאוחרת יותר בהפרש העולה על שעה אחת ו/או שינוי במיקום הקורס למיקום המרוחק למעלה מ-25 ק"מ מהמיקום המקורי בו אמור היה להתקיים הקורס.

ביטול הזמנה בכרטיס אשראי- בכל מקרה בו התשלום עבור ההזמנה בוצע בכרטיס אשראי, בעת ביטול עסקה, יחויב הלקוח ב - 3% עמלה בגין ביטול העסקה.

הנהלת מרכז ההדרכה רשאית להודיע במידת הצורך על שינוי בתאריכים/ מדריך ובשעות הקורס ו/או מיקום.

 

על הקורס

באמצעות הכלים הנלמדים בקורס יוכלו בוגרי הקורס לעבוד בשיתוף בתכנת ה- Revit - נושא מורכב ויבוא לידי ביטוי בעבודה בענן ועבודה בקבצים סנטרליים

בקורס נלמד על השיטות השונות לעבודה משותפת: כיצד לנהל לינקים במודל, הקמת מודלים והרשאות בקבצים סנטרליים ועבודה בסביבת הענן של אוטודסק BIM360 DESIGN

למי מיועד הקורס?

יועצים, אדריכלים, מתכננים, יזמים, קבלנים ומנהלי פרויקטים

דרישות קדם:

ידע בסיסי בתוכנת ה -REVIT

נושאים מרכזיים בקורס:

1. עבודה עם לינקים Revit Links

 • הכנסת קבצי לינק לרויט
 • הכנסת/ ייבוא קבצי קאד
 • ניהול לינקים

2. עבודה בשיתוף בשרת Work Sharing

 • חלוקת עבודה
 • עבודה עם פקודות
 • הכנת המודל המרכזי
 • יצירת קובץ מקומי

3. עבודה עם פלטפורמת BIM360 DESGIN

 • פתיחת חשבון בענן
 • הזמנת משתתפים לפרויקט בענן
 • ניהול הרשאות
 • עבודה בצוותים
ימי הקורס ושעות

 הקורס מועבר באופן פרונטאלי

כתובת: מרטין גהל 7, פתח תקוה

תדירות הקורס: 3 מפגשים, ימי ב' בין השעות 14:00-18:00

מחיר הקורס: 1,200 ₪ (לפני מע"מ)

מידע כללי על הקורס

1. למסיימי הקורס תינתן תעודת סיום בינלאומית Autodesk Certificate of Completion - מותנה במילוי משו"ב ונוכחות של 80% בקורס.

2. לסטודנטים המשתתפים בקורס, ההקלטות תהיינה זמינות לצפייה חוזרת למשך עד 6 חודשים מתום הקורס, ללא עלות.

3. חטיבת תים קאד מחברת מלם-תים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש חוזר ו/או אחר ו/או נוסף בהקלטות הקורס, בכל מדיה ואופן שתמצא לנכון.

4. מדיניות ביטולים:

השתתפות בקורס ניתן לבטל, ביוזמת המשתתף, ללא דמי ביטול עד ל-7 ימים (כולל) לפני מועד פתיחת הקורס.
ביטול השתתפות בקורס עד 3 ימים (כולל) לפני פתיחת הקורס – כפוף לדמי ביטול בשיעור דמי הרישום ששולמו על ידי המשתתף בעת הרשמתו לקורס.
ביטול השתתפות בקורס במהלך 48 שעות לפני פתיחת הקורס – יחייב את המשתתף בתשלום מחיר הקורס במלואו. המשתתף יהא רשאי להשתתף בקורס אחר שייפתח בחברה במהלך 12 חודשים ממועד הביטול.
לאחר מועד פתיחת הקורס, לא ניתן יהיה להעביר את זכות ההשתתפות בקורס למועד עתידי, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור החברה מראש ובכתב.
מדיניות הביטול המפורטת לעיל הינה בהתייחס לביטול ביוזמת המשתתף בלבד. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הנהלת מרכז ההדרכה של החברה, לבצע שינויים במועדי הקורס ו/או במיקומו, בהודעה לכל המשתתפים שנרשמו לקורס.

במקרה של ביטול השתתפות בקורס עקב שינוי מהותי שבוצע על ידי הנהלת מרכז ההדרכה במועד הקורס ו/או במיקומו, לא יחויב המשתתף בדמי ביטול כמפורט לעיל, ובלבד שהודיע לחברה בתוך 24 שעות ממועד הודעתה על השינוי כאמור. *שינוי מהותי לעניין סעיף זה, ייחשב שינוי היום בו מתקיים הקורס ו/או שינוי שעת הקורס לשעה מוקדמת או מאוחרת יותר בהפרש העולה על שעה אחת ו/או שינוי במיקום הקורס למיקום המרוחק למעלה מ-25 ק"מ מהמיקום המקורי בו אמור היה להתקיים הקורס.

ביטול הזמנה בכרטיס אשראי- בכל מקרה בו התשלום עבור ההזמנה בוצע בכרטיס אשראי, בעת ביטול עסקה, יחויב הלקוח ב - 3% עמלה בגין ביטול העסקה.

הנהלת מרכז ההדרכה רשאית להודיע במידת הצורך על שינוי בתאריכים/ מדריך ובשעות הקורס ו/או מיקום.

 

להורדת הסילבוס