קורס אונליין
מבוא ל-Fusion 360

הירשמו עכשיו

קורס חדשני המיועד למתכננים המעוניינים להכיר את כלי התכנון המתקדם ביותר

Fusion360 מהווה כלי תכנוני המופעל בענן מבית אוטודסק. הכלי משמש לעיצוב מוצרים, תכנון מכאני וייצור. הקורס מספק סקירה של פעולות בסיסיות כולל בניית סקיצה, מידול גופי סוליד ובניית הרכבה. בקורס נלמד את פונקציות התוכנה, תוך מתן בסיס איתן ביסודות תכנון תלת מימדי. נלמד כיצד לתכנן מבנה פרויקט נכון, למדל את הרעיונות שלנו וליצור קשרים בין מכלולים. משתמשי Fusion 360 חדשים יוכלו להתחיל לעבוד באופן מידי לאחר התקנת המוצר.

4 שעות
4 שעות
פעם בשבוע
פעם בשבוע
לימודי אחהצ
לימודי אחהצ
הסמכת AUTODESK העולמית
הסמכת AUTODESK העולמית
קורס למתחילים
קורס למתחילים
1 מפגשים
1 מפגשים

קורס אונליין
מבוא ל-Fusion 360

הירשמו עכשיו

קורס חדשני המיועד למתכננים המעוניינים להכיר את כלי התכנון המתקדם ביותר

Fusion360 מהווה כלי תכנוני המופעל בענן מבית אוטודסק. הכלי משמש לעיצוב מוצרים, תכנון מכאני וייצור. הקורס מספק סקירה של פעולות בסיסיות כולל בניית סקיצה, מידול גופי סוליד ובניית הרכבה. בקורס נלמד את פונקציות התוכנה, תוך מתן בסיס איתן ביסודות תכנון תלת מימדי. נלמד כיצד לתכנן מבנה פרויקט נכון, למדל את הרעיונות שלנו וליצור קשרים בין מכלולים. משתמשי Fusion 360 חדשים יוכלו להתחיל לעבוד באופן מידי לאחר התקנת המוצר.

4 שעות
4 שעות
פעם בשבוע
פעם בשבוע
לימודי אחהצ
לימודי אחהצ
הסמכת AUTODESK העולמית
הסמכת AUTODESK העולמית
קורס למתחילים
קורס למתחילים
1 מפגשים
1 מפגשים

הקורס מספק סקירה של פעולות בסיסיות ב- Fusion 360 כולל בניית סקיצה, מידול גופי סוליד ובניית הרכבה.

בקורס נלמד את פונקציות התוכנה, תוך מתן בסיס איתן ביסודות תכנון תלת מימדי. נלמד כיצד לתכנן מבנה פרויקט נכון, למדל את הרעיונות שלנו וליצור קשרים בין מכלולים.

משתמשי Fusion 360 חדשים ילמדו כיצד להתחיל לעבוד באופן מידי לאחר התקנת המוצר.

נושאי הקורס:

• הגדרה והסבר של מבנה קבצים וסידור קבצים בפאנל Fusion Team

• הגדרת ממשק, Orbit/Pan/Rotate קיצורי דרך ועבודה בתלת מימד

• מידול חלקים עם פרמטרים - שימוש בפ'צירים סטנדרטים לבניית מוצר

• פתיחת קבצים - פורמטים שונים של תוכנות CAD

• בניית הרכבות - יצירת קשרים במודל

• תנועה של גופים במרחב

• בדיקת התנגשויות

הקורס מתקיים אונליין!

הקורס מתקיים בין השעות 09:00-13:00

תדירות הקורס: מפגש אחד, 4 שעות 

מחיר הקורס: 350 ₪ (לפני מע"מ)

1. למעוניינים, ניתן לרכוש תוכנה לתרגול במהלך הקורס. לפרטים נוספים אנא צרו איתנו קשר.

2. חטיבת תיםקאד מחברת מלם-תים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש חוזר ו/או אחר ו/או נוסף בהקלטות הקורס, בכל מדיה ואופן שתמצא לנכון.

3. לסטודנטים המשתתפים בקורס, ההקלטות תהיינה זמינות לצפייה חוזרת למשך עד 6 חודשים מתום הקורס, ללא עלות.

4. מדיניות ביטולים:

השתתפות בקורס ניתן לבטל, ביוזמת המשתתף, ללא דמי ביטול עד ל-7 ימים (כולל) לפני מועד פתיחת הקורס.
ביטול השתתפות בקורס עד 3 ימים (כולל) לפני פתיחת הקורס – כפוף לדמי ביטול בשיעור דמי הרישום ששולמו על ידי המשתתף בעת הרשמתו לקורס.
ביטול השתתפות בקורס במהלך 48 שעות לפני פתיחת הקורס – יחייב את המשתתף בתשלום מחיר הקורס במלואו. המשתתף יהא רשאי להשתתף בקורס אחר שייפתח בחברה במהלך 12 חודשים ממועד הביטול.
לאחר מועד פתיחת הקורס, לא ניתן יהיה להעביר את זכות ההשתתפות בקורס למועד עתידי, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור החברה מראש ובכתב.
מדיניות הביטול המפורטת לעיל הינה בהתייחס לביטול ביוזמת המשתתף בלבד. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הנהלת מרכז ההדרכה של החברה, לבצע שינויים במועדי הקורס ו/או במיקומו, בהודעה לכל המשתתפים שנרשמו לקורס.

במקרה של ביטול השתתפות בקורס עקב שינוי מהותי שבוצע על ידי הנהלת מרכז ההדרכה במועד הקורס ו/או במיקומו, לא יחויב המשתתף בדמי ביטול כמפורט לעיל, ובלבד שהודיע לחברה בתוך 24 שעות ממועד הודעתה על השינוי כאמור. *שינוי מהותי לעניין סעיף זה, ייחשב שינוי היום בו מתקיים הקורס ו/או שינוי שעת הקורס לשעה מוקדמת או מאוחרת יותר בהפרש העולה על שעה אחת ו/או שינוי במיקום הקורס למיקום המרוחק למעלה מ-25 ק"מ מהמיקום המקורי בו אמור היה להתקיים הקורס.

ביטול הזמנה בכרטיס אשראי- בכל מקרה בו התשלום עבור ההזמנה בוצע בכרטיס אשראי, בעת ביטול עסקה, יחויב הלקוח ב - 3% עמלה בגין ביטול העסקה.

הנהלת מרכז ההדרכה רשאית להודיע במידת הצורך על שינוי בתאריכים/ מדריך ובשעות הקורס ו/או מיקום.

על הקורס

הקורס מספק סקירה של פעולות בסיסיות ב- Fusion 360 כולל בניית סקיצה, מידול גופי סוליד ובניית הרכבה.

בקורס נלמד את פונקציות התוכנה, תוך מתן בסיס איתן ביסודות תכנון תלת מימדי. נלמד כיצד לתכנן מבנה פרויקט נכון, למדל את הרעיונות שלנו וליצור קשרים בין מכלולים.

משתמשי Fusion 360 חדשים ילמדו כיצד להתחיל לעבוד באופן מידי לאחר התקנת המוצר.

נושאי הקורס:

• הגדרה והסבר של מבנה קבצים וסידור קבצים בפאנל Fusion Team

• הגדרת ממשק, Orbit/Pan/Rotate קיצורי דרך ועבודה בתלת מימד

• מידול חלקים עם פרמטרים - שימוש בפ'צירים סטנדרטים לבניית מוצר

• פתיחת קבצים - פורמטים שונים של תוכנות CAD

• בניית הרכבות - יצירת קשרים במודל

• תנועה של גופים במרחב

• בדיקת התנגשויות

ימי הקורס ושעות

הקורס מתקיים אונליין!

הקורס מתקיים בין השעות 09:00-13:00

תדירות הקורס: מפגש אחד, 4 שעות 

מחיר הקורס: 350 ₪ (לפני מע"מ)

מידע כללי על הקורס

1. למעוניינים, ניתן לרכוש תוכנה לתרגול במהלך הקורס. לפרטים נוספים אנא צרו איתנו קשר.

2. חטיבת תיםקאד מחברת מלם-תים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש חוזר ו/או אחר ו/או נוסף בהקלטות הקורס, בכל מדיה ואופן שתמצא לנכון.

3. לסטודנטים המשתתפים בקורס, ההקלטות תהיינה זמינות לצפייה חוזרת למשך עד 6 חודשים מתום הקורס, ללא עלות.

4. מדיניות ביטולים:

השתתפות בקורס ניתן לבטל, ביוזמת המשתתף, ללא דמי ביטול עד ל-7 ימים (כולל) לפני מועד פתיחת הקורס.
ביטול השתתפות בקורס עד 3 ימים (כולל) לפני פתיחת הקורס – כפוף לדמי ביטול בשיעור דמי הרישום ששולמו על ידי המשתתף בעת הרשמתו לקורס.
ביטול השתתפות בקורס במהלך 48 שעות לפני פתיחת הקורס – יחייב את המשתתף בתשלום מחיר הקורס במלואו. המשתתף יהא רשאי להשתתף בקורס אחר שייפתח בחברה במהלך 12 חודשים ממועד הביטול.
לאחר מועד פתיחת הקורס, לא ניתן יהיה להעביר את זכות ההשתתפות בקורס למועד עתידי, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור החברה מראש ובכתב.
מדיניות הביטול המפורטת לעיל הינה בהתייחס לביטול ביוזמת המשתתף בלבד. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הנהלת מרכז ההדרכה של החברה, לבצע שינויים במועדי הקורס ו/או במיקומו, בהודעה לכל המשתתפים שנרשמו לקורס.

במקרה של ביטול השתתפות בקורס עקב שינוי מהותי שבוצע על ידי הנהלת מרכז ההדרכה במועד הקורס ו/או במיקומו, לא יחויב המשתתף בדמי ביטול כמפורט לעיל, ובלבד שהודיע לחברה בתוך 24 שעות ממועד הודעתה על השינוי כאמור. *שינוי מהותי לעניין סעיף זה, ייחשב שינוי היום בו מתקיים הקורס ו/או שינוי שעת הקורס לשעה מוקדמת או מאוחרת יותר בהפרש העולה על שעה אחת ו/או שינוי במיקום הקורס למיקום המרוחק למעלה מ-25 ק"מ מהמיקום המקורי בו אמור היה להתקיים הקורס.

ביטול הזמנה בכרטיס אשראי- בכל מקרה בו התשלום עבור ההזמנה בוצע בכרטיס אשראי, בעת ביטול עסקה, יחויב הלקוח ב - 3% עמלה בגין ביטול העסקה.

הנהלת מרכז ההדרכה רשאית להודיע במידת הצורך על שינוי בתאריכים/ מדריך ובשעות הקורס ו/או מיקום.

להורדת הסילבוס