קורס אונליין
חידושי Revit

הירשמו עכשיו

הקורס ללימוד היתרונות, הכלים והחידושים בגרסאות 2021-2022

Revit הינה תוכנה משוכללת המתקדמת בקצב מהיר עם כל גרסה ועדכון שיוצאים - קורס זה נועד להפגיש אתכם עם אותם החידושים ולראות כיצד ניתן להפיק מהם את המיטב

2 שעות
2 שעות
פעם בשבוע
פעם בשבוע
לימודי בוקר
לימודי בוקר
קורס למתקדמים
קורס למתקדמים
1 מפגשים
1 מפגשים

קורס אונליין
חידושי Revit

הירשמו עכשיו

הקורס ללימוד היתרונות, הכלים והחידושים בגרסאות 2021-2022

Revit הינה תוכנה משוכללת המתקדמת בקצב מהיר עם כל גרסה ועדכון שיוצאים - קורס זה נועד להפגיש אתכם עם אותם החידושים ולראות כיצד ניתן להפיק מהם את המיטב

2 שעות
2 שעות
פעם בשבוע
פעם בשבוע
לימודי בוקר
לימודי בוקר
קורס למתקדמים
קורס למתקדמים
1 מפגשים
1 מפגשים

הקורס נועד להפגיש אתכם עם חידושי הגרסאות וללמוד כיצד להפיק מהם את המיטב!

החידושים בתוכנה פעמים רבות באים לספק מענה לקושי שהיה בגרסה קודמת.

בקורס זה ניתן דגש הן על העדכון באופן אינפורמטיבי והן על הפקת המירב ממנו בסביבת עבודה יומיומית דציפלינרית:

 • סקירה והדגמה של החידושים במרכזיים
 • השוואה לגרסאות קודמות תוך הדגשת היתרונות למשתמש הקצה
 • הדגמה מעשית לתהליך עבודה אחד
 • אפשרות לשאילת שאלות

הקורס מיועד עבור כל מי שעובד ביומיום בתוכנת ה- Revit ומעוניין להפיק ממנה את המרב, תוך התייחסות לכלל החידושים והעדכונים שנוספו לה באופן כללי ובפרט בדיסציפלינת האדריכלות בגרסת Revit 2021, Revit 2022. 

הקורס מתייחס לחידושים החל מגרסה 2021

נושאים מרכזיים בקורס:

 • חלון פתיחה כללי וגישה ל BIM360
 • כלים חדשים לייעול התכנון Design Productivity 
 • התממשקות Interoperability
 • תיעוד יעיל Efficient Documentation
 • מולטי קטגורי בפילטר Multi-Category OR rules
 • סיבוב משודרג לאלמנט דו ממדי
 • תוספת יחידות חדשות Units
 • סגנון מבט ריאליסטי משודרג Real time realistic views

הקורס מתקיים אונליין!

הקורס מתקיים בין השעות 09:00-11:00

תדירות הקורס: מפגש אחד בעל שעתיים

מחיר הקורס: 380 ₪ (לפני מע"מ)

*יש להצטייד במיקרופון ומצלמה פעילים בשיעורים המקוונים

1. למעוניינים, ניתן לרכוש תוכנה לתרגול במהלך הקורס. לפרטים נוספים אנא צרו איתנו קשר.

2. למשתתפים בשיעור מקוון יש להצטייד במיקרופון ומצלמה פעילים.

4. למסיימי הקורס תינתן תעודת סיום בינלאומית Autodesk Certificate of Completion - מותנה במילוי משו"ב ונוכחות של 80% בקורס.

5. לסטודנטים המשתתפים בקורס, ההקלטות תהיינה זמינות לצפייה חוזרת למשך עד 6 חודשים מתום הקורס, ללא עלות.

6. חטיבת תים קאד מחברת מלם-תים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש חוזר ו/או אחר ו/או נוסף בהקלטות הקורס, בכל מדיה ואופן שתמצא לנכון.

7. מדיניות ביטולים:

השתתפות בקורס ניתן לבטל, ביוזמת המשתתף, ללא דמי ביטול עד ל-7 ימים (כולל) לפני מועד פתיחת הקורס.
ביטול השתתפות בקורס עד 3 ימים (כולל) לפני פתיחת הקורס – כפוף לדמי ביטול בשיעור דמי הרישום ששולמו על ידי המשתתף בעת הרשמתו לקורס.
ביטול השתתפות בקורס במהלך 48 שעות לפני פתיחת הקורס – יחייב את המשתתף בתשלום מחיר הקורס במלואו. המשתתף יהא רשאי להשתתף בקורס אחר שייפתח בחברה במהלך 12 חודשים ממועד הביטול.
לאחר מועד פתיחת הקורס, לא ניתן יהיה להעביר את זכות ההשתתפות בקורס למועד עתידי, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור החברה מראש ובכתב.
מדיניות הביטול המפורטת לעיל הינה בהתייחס לביטול ביוזמת המשתתף בלבד. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הנהלת מרכז ההדרכה של החברה, לבצע שינויים במועדי הקורס ו/או במיקומו, בהודעה לכל המשתתפים שנרשמו לקורס.

במקרה של ביטול השתתפות בקורס עקב שינוי מהותי שבוצע על ידי הנהלת מרכז ההדרכה במועד הקורס ו/או במיקומו, לא יחויב המשתתף בדמי ביטול כמפורט לעיל, ובלבד שהודיע לחברה בתוך 24 שעות ממועד הודעתה על השינוי כאמור. *שינוי מהותי לעניין סעיף זה, ייחשב שינוי היום בו מתקיים הקורס ו/או שינוי שעת הקורס לשעה מוקדמת או מאוחרת יותר בהפרש העולה על שעה אחת ו/או שינוי במיקום הקורס למיקום המרוחק למעלה מ-25 ק"מ מהמיקום המקורי בו אמור היה להתקיים הקורס.

ביטול הזמנה בכרטיס אשראי- בכל מקרה בו התשלום עבור ההזמנה בוצע בכרטיס אשראי, בעת ביטול עסקה, יחויב הלקוח ב - 3% עמלה בגין ביטול העסקה.

הנהלת מרכז ההדרכה רשאית להודיע במידת הצורך על שינוי בתאריכים/ מדריך ובשעות הקורס ו/או מיקום.

 

על הקורס

הקורס נועד להפגיש אתכם עם חידושי הגרסאות וללמוד כיצד להפיק מהם את המיטב!

החידושים בתוכנה פעמים רבות באים לספק מענה לקושי שהיה בגרסה קודמת.

בקורס זה ניתן דגש הן על העדכון באופן אינפורמטיבי והן על הפקת המירב ממנו בסביבת עבודה יומיומית דציפלינרית:

 • סקירה והדגמה של החידושים במרכזיים
 • השוואה לגרסאות קודמות תוך הדגשת היתרונות למשתמש הקצה
 • הדגמה מעשית לתהליך עבודה אחד
 • אפשרות לשאילת שאלות

הקורס מיועד עבור כל מי שעובד ביומיום בתוכנת ה- Revit ומעוניין להפיק ממנה את המרב, תוך התייחסות לכלל החידושים והעדכונים שנוספו לה באופן כללי ובפרט בדיסציפלינת האדריכלות בגרסת Revit 2021, Revit 2022. 

הקורס מתייחס לחידושים החל מגרסה 2021

נושאים מרכזיים בקורס:

 • חלון פתיחה כללי וגישה ל BIM360
 • כלים חדשים לייעול התכנון Design Productivity 
 • התממשקות Interoperability
 • תיעוד יעיל Efficient Documentation
 • מולטי קטגורי בפילטר Multi-Category OR rules
 • סיבוב משודרג לאלמנט דו ממדי
 • תוספת יחידות חדשות Units
 • סגנון מבט ריאליסטי משודרג Real time realistic views
ימי הקורס ושעות

הקורס מתקיים אונליין!

הקורס מתקיים בין השעות 09:00-11:00

תדירות הקורס: מפגש אחד בעל שעתיים

מחיר הקורס: 380 ₪ (לפני מע"מ)

*יש להצטייד במיקרופון ומצלמה פעילים בשיעורים המקוונים

מידע כללי על הקורס

1. למעוניינים, ניתן לרכוש תוכנה לתרגול במהלך הקורס. לפרטים נוספים אנא צרו איתנו קשר.

2. למשתתפים בשיעור מקוון יש להצטייד במיקרופון ומצלמה פעילים.

4. למסיימי הקורס תינתן תעודת סיום בינלאומית Autodesk Certificate of Completion - מותנה במילוי משו"ב ונוכחות של 80% בקורס.

5. לסטודנטים המשתתפים בקורס, ההקלטות תהיינה זמינות לצפייה חוזרת למשך עד 6 חודשים מתום הקורס, ללא עלות.

6. חטיבת תים קאד מחברת מלם-תים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש חוזר ו/או אחר ו/או נוסף בהקלטות הקורס, בכל מדיה ואופן שתמצא לנכון.

7. מדיניות ביטולים:

השתתפות בקורס ניתן לבטל, ביוזמת המשתתף, ללא דמי ביטול עד ל-7 ימים (כולל) לפני מועד פתיחת הקורס.
ביטול השתתפות בקורס עד 3 ימים (כולל) לפני פתיחת הקורס – כפוף לדמי ביטול בשיעור דמי הרישום ששולמו על ידי המשתתף בעת הרשמתו לקורס.
ביטול השתתפות בקורס במהלך 48 שעות לפני פתיחת הקורס – יחייב את המשתתף בתשלום מחיר הקורס במלואו. המשתתף יהא רשאי להשתתף בקורס אחר שייפתח בחברה במהלך 12 חודשים ממועד הביטול.
לאחר מועד פתיחת הקורס, לא ניתן יהיה להעביר את זכות ההשתתפות בקורס למועד עתידי, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור החברה מראש ובכתב.
מדיניות הביטול המפורטת לעיל הינה בהתייחס לביטול ביוזמת המשתתף בלבד. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הנהלת מרכז ההדרכה של החברה, לבצע שינויים במועדי הקורס ו/או במיקומו, בהודעה לכל המשתתפים שנרשמו לקורס.

במקרה של ביטול השתתפות בקורס עקב שינוי מהותי שבוצע על ידי הנהלת מרכז ההדרכה במועד הקורס ו/או במיקומו, לא יחויב המשתתף בדמי ביטול כמפורט לעיל, ובלבד שהודיע לחברה בתוך 24 שעות ממועד הודעתה על השינוי כאמור. *שינוי מהותי לעניין סעיף זה, ייחשב שינוי היום בו מתקיים הקורס ו/או שינוי שעת הקורס לשעה מוקדמת או מאוחרת יותר בהפרש העולה על שעה אחת ו/או שינוי במיקום הקורס למיקום המרוחק למעלה מ-25 ק"מ מהמיקום המקורי בו אמור היה להתקיים הקורס.

ביטול הזמנה בכרטיס אשראי- בכל מקרה בו התשלום עבור ההזמנה בוצע בכרטיס אשראי, בעת ביטול עסקה, יחויב הלקוח ב - 3% עמלה בגין ביטול העסקה.

הנהלת מרכז ההדרכה רשאית להודיע במידת הצורך על שינוי בתאריכים/ מדריך ובשעות הקורס ו/או מיקום.

 

להורדת הסילבוס