השוואה בין REVIT ל- REVIT LT

 

מתלבטים אם לרכוש REVIT  או גרסת REVIT LT?
בשביל זה אנחנו כאן!

להלן השוואה בין מכלול האפשרויות של התכנות השונות על מנת שתוכלו לקבל החלטה מושכלת: איזו מהתכנות מהווה את הפתרון הנכון יותר עבורכם לעבודת התכנון שלכם:

 

Revit LT

     Revit

פריסה והתקנה Deployment and installation 
עמדה בודדתStandalone Installation VV
התקנת רשתNetwork deployment ---V
מידול אדריכלי- Architectural Modeling
קירותWallsVV
קירות מסךcurtain wallsVV
רצפותfloorsVV
גגותroofs VV
הנמכותceilings VV
עמודיםcolumnsVV
טעינת משפחותLoadable family componentVV
 אלטרנטיבות תכנוןDesign OptionVV
חדרים ושטחיםRooms and AreasVV
פיתוח סביבהSite modelingVV
מדרגות ורמפותStairs and ramps VV
מעקותRailings VV
בנייה- Construction Modeling
פירוק קירות ורצפות לחלקים (עבודה על שכבות)Parts---V
מודל הרכבה / תכניות ייצור (Shop Drawings)Assemblies---V
מידול קונסטרוקטיבי - Structural Modeling
קירותStructural wallsVV
רצפותfloor slabVV
ביסוס ויסודותStructural foundation wall and IsolatedVV
עמודים, קורות וחיזוקיםStructural columns, beams, and bracesVV
עמודים משופעיםSlanted columns ---V
מסבכיםTrusses---V
מחברי פלדהAdvanced Steel Connections ---V
ברזל זיוןReinforcement, Rebar modeling ---V
מידול מערכות - MEP Modeling
מערכת תעלות למיזוג אווירHVAC duct systems---V
ציוד מכני למיזוג אוויר  Mechanical Equipment---V
צנרת ומערכות אינסטלציהPiping and plumbing systems ---V
חלקים לייצורFabrication Parts---V
מערכות חשמל ותאורהElectrical and lighting systems---V
מידול מערכות - MEP Modeling
יצירת קבוצות גרופיםCreate groups for repeating elements VV
עריכת משפחות בסביבת המשפחהFamily editor environment VV
מידול חופשי עם כלי תלת מימדIn-place modeling -Walls only for Revit LTקירות בלבדV
שיפועי ניקוז ברצפות וגגותShaped Edited Floors and Roofs---V
פרמטרים גלובלייםGlobal Parameters---V
מידול קונספטואלי, מידול לפי נקודותConceptual massing, adaptive components---V
תצוגה גרפית של המודל למצגת והדמיה- Presentation and visualization
קווי ציורSketchy linesVV
צללים וצללים אמביינטיםShadows and Ambient ShadowsVV
עמוק אדריכלי בחזיתותArchitectural Depth CueingVV
פירוק המודל לתצוגהDisplaced elements VV
סגנונות תצוגה מציאותייםRealistic view stylesVV
איזומטריות ופרספקטיבות, הליכה במודלOrthographic and perspective views, walk-throughs VV
החלקת הקוויםSmooth lines with Anti-aliasingVV
רינדור בענןCloud Rendering VV
חומרים פוטוריאליסטייםPhotorealistic Materials VV
רינדור בתוכנהIn Product Rendering ---V
תמונות מודבקותDecals---V
רינדור בזמן אמתRay trace- in-canvas rendering---V
ניתוחים אנליזות - Analysis
אנליזת שטחיםArea analysis---V
מודל אנליטי לחישוב עומסיםAnalytical model---V
עומסים מבניים והגדרת פרקים סמכיםStructural loads and boundary conditions---V
עומסי חום וקורHeating and cooling loads---V
מחקר על מודל קונספטואליMassing studies---V
מחקר סולאריSolar studiesייצוא כתמונות בלבדV
הכנת תכניות- Documentation
קווים וקומפוננטים דו ממדיים2D detail lines, 2D detail componentsVV
מעקב אחר גרסאות ושינוייםRevision trackingVV
מידות, תגים וטקסטיםDimensioning, tagging, Annotation, and TextVV
שלבי בנייהPhasingVV
כתבי כמויות וחומריםSchedules, material takeoffVV
כתבי כמויות מוטמעיםEmbedded Schedules---V
כתבי כמויות ללוחות חשמל, דוח עומסים בצינורות ותעלותPanel Schedules, Duct and Pipe Pressure loss reports---V
שימוש בפילטרים למבטיםView filters---V
טבלת עמודים לפי קומותGraphical columm schedules---V
שיתוף פעולה - Collaboration
בדיקת התנגשויות, העתקה אלמנטים מלינקיםInterference check, copy/monitor---V
מספר מתכננים על קובץ אחד מרכזיWorksharing- multiuser environment ---V
קואורדינטות משותפות למספר פרוייקטיםShared coordinates among projects---V
שרת וירטואלי לשיתוף מספר משרדיםRevit Server---V
עבודה עם קבצים מקושרים - Linking and working with other Revit Files
פתיחה ועבודה עם כל סוגי הקבצים של RevitOpen and work with all Revit file typesVV
קישור קבצים מיישומים אחרים של RevitLink files from other Revit applicationsVV
תיוג ורשימות של אלמנטים בקבצים מקושריםTag and schedule elements in link filesVV
העתק הדבק אלמנטים מקבצים מקושריםCopy/Paste elements from links---V
שליטה בתצוגה של קבצים מקושריםCustomize the visibility of linked models ---V
הכנסה של פורמטים אחרים לפרוייקט- Links Imports other formats
ייבוא אוטוקאד ותוכנות CAD שונותDWG™, DXF file format, Trusted DWG technologyVV
ייבוא תמונותImages -JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF VV
ייבוא מודלי BIM מתוכנות אחרותIFCVV
ייבוא סקצ'אפ והערות DWFDGN, SketchUp, DWF markupVV
סריקת חלל תלת מימדיPoint clouds---V
ייצוא- Export
ייצוא לאוטוקאד ותוכנות CAD שונותDWG, DXF, DGN, DWF, DWFxVV
ייצוא של הליכה במודל ותמונותWalk-throughs and images, FBX, NWCVV
דוחות של חדרים ושטחים וכתבי כמויותRoom/ area reports, SchedulesVV
מחקר סולאריSolar studiesייצוא כתמונות בלבדV
פורמט גנרי לתוכנות BIMIFCVV
ייצוא משפחות וייצוא לפורמטים שוניםSAT, ADSK, gbXML, ODBC, family types---V
תכנות - API
תכנות כתיבת אפליקציות וכלים לרוויטApplication programming interface (API) SDK---V
אפליקציות של צד ג3rd Party API add-ins ---V
פקודות מאקרוMacros---V
דינמו- תיכנות אלגוריתם ויזואליDynamo for Revit---V